Ấm sứ Đức Hóa Kim Kê

299.000 

Đồ sứ Đức Hóa, theo truyền thống phương Tây được gọi là Blanc de Chine, là một loại đồ sứ Trung Quốc màu trắng, được sản xuất tại huyện Đức Hóa. Nó được sản xuất từ thời nhà Minh cho đến ngày nay.