Ấm sứ đường vũ men ngọc

550.000 

  • Ấm Sứ Đường Vũ được sản xuất theo kỹ nghệ của lò gốm Đức Hóa thời nhà Minh.

Danh mục: Từ khóa: