Ấm sứ đường vũ men rạn

550.000 

  • Ấm Sứ Đường Vũ được sản xuất theo kỹ nghệ của lò gốm Đức Hóa thời nhà Minh.

Danh mục: