Ấm sứ tây thi bạch định

350.000 

Trong nghệ thuật uống và thưởng thức trà, ấm trà được coi như linh hồn của nghệ thuật trà, và cũng là một đồ vật rất quan trọng đối với trà nhân.