Trà Long Tỉnh Lon 250gram

850.000 

Trà Long Tỉnh được ghi chép trong Trà Kinh của Lục Vũ, cái tên Long Tỉnh ra đời từ triều nhà Tống (960-1279), đến triều nhà Nguyên (1271-1368) và nhà Minh (1368-1644) thì Long Tỉnh Trà dần trở nên nổi tiếng và cuối cùng đến triều nhà Thanh thì trở thành “ngự trà” tiến cung.