Phổ nhĩ sống Lão Ban Chương 2008

750.000 

Lão Ban Chương là loại trà ngon nhất trong số các loại trà này, có vị đắng ngọt rất độc đáo, hương thơm kéo dài và hậu ngọt và vẫn có vị đậm, thơm sau nhiều tuần trà. Chỉ trong mười năm, nó đã nổi tiếng trong giới sành trà phổ nhĩ là một trong những loại trà phổ nhĩ tốt nhất .