Lư Sơn Vân Vụ Lục Trà

1.200.000 

Lục trà Lư Sơn Vân Vụ ( Lusan Yunwu Jiangxi ) từ Giang Tây TQ. Trà Lư Sơn Vân Vụ là một trong những đại danh trà của Trung Quốc.