LON TRÀ OOLONG BẢO LỘC

Trà Ô Long là một trà truyền thống Trung Quốc sản xuất thông qua một quá trình độc đáo như phơi lá chè cho héo dưới ánh mặt trời và quá trình oxy hóa mạnh mẽ trước khi sấy. Phần lớn trà Ô Long, nhất là với trà chất lượng tốt, liên quan đến giống cây trồng trà riêng biệt với các giống cụ thể. Sản phẩm trà Oolong Bảo Lộc hiện đang được bày bán trực tiếp tại cửa hàng.