Kỳ Môn Hồng Trà lon 250gram

850.000 

Kỳ Môn Hồng Trà có một lịch sử ngắn (theo tiêu chuẩn của Trung Quốc), bắt đầu từ năm 1875 tại Kỳ Môn. Một vị quan đã quyết định rời bỏ triều đình và thay vào đó hãy thử sức mình với việc pha trà