Gạt tàn thuốc quả cam

250.000 

Gạt tàn là một vật đựng tàn thuốc lá, xì gà và các sản phẩm hút thuốc khác. Gạt tàn thường được làm bằng vật liệu chống cháy như thủy tinh, nhựa chịu nhiệt, gốm, kim loại hoặc đá. Nó khác với hộp đựng thuốc lá, được sử dụng đặc biệt để bỏ thuốc lá sau khi hút