Bàn trà di động

1.500.000 

Bàn trà di động bàn trà nhỏ tại nhà gỗ tủ chè có bánh xe xe đẩy chè kung fu bàn trà bộ ấm nước sôi tủ phụ bàn trà đạo bàn trà noguchi.