Ấm sứ cảnh đức hoàng hôn sơn thủy

550.000 

Trong nghệ thuật uống và thưởng thức trà, ấm trà được coi như linh hồn của nghệ thuật trà, và cũng là một đồ vật rất quan trọng đối với trà nhân. Sản phẩm hiện đang được bán trực tiếp tại cửa hàng.